Hoe geloofwaardig ben je?

4 september 2017  |  Categorie: Boeiend spreken, Verhalen maken

De presentatie was donderdag direct na de lunch. En zo supersaai dat ik al na 10 minuten de grootste moeite moest doen om mijn ogen open te houden. Af en toe schuifelde ik even op mijn stoel, wreef met duim en wijsvinger over mijn beide wangen en gaapte volop stiekem achter mijn hand.

Terwijl een collega langdurig dia’s liet zien vol gekleurde rondjes, vakjes en pijlen gevuld met termen als services providers, it government en enterprise architecture zat ik me radeloos af te vragen hoe ik in hemelsnaam wakker zou blijven.

Er waren zo’n 20 rijen met stoelen. Metaal met blauwe zachte stof. Ik zat links van het middenpad, op de vierde of vijfde rij. Was ik nou maar achterin gaan zitten, dan kon ik ontsnappen. Of tenminste uiterst links bij het raam, dan was het niemand opgevallen. Maar hier, áán het middenpad, zou iedereen zien dat mijn hoofd naar voren valt, of dat ik met een schok ineens weer rechtop ga zitten.

Verzonnen of waar gebeurd?

Iedereen kent de after-lunch-dip en daarmee is dit verhaal voor velen herkenbaar. Maar gelóóf je het ook? Is het echt zo gegaan? Die vraag kan luisteraars bezighouden en ze afleiden van je boodschap. Het kan echter ook een spannend element zijn waardoor mensen nóg aandachtiger gaan luisteren omdat ze als een detective gaan speuren naar (on)waarheden. Details maken een verhaal geloofwaardig, terwijl het compleet verzonnen kan zijn.
Maar goed, als je een boodschap wilt overbrengen, wil je niet dat ze afgeleid zijn. Het moet overduidelijk zijn dat het echt gebeurd is.

Verwerk details in je verhaal

Een verhaal is geloofwaardiger als de luisteraar aan jou merkt dat je je dingen herinnert. Zoals die blauwe stoel, of dat er links van je vijf stoelen staan. Of dat de zon scheen, dat het 13.15 uur was, dat de collega links van je niet zo fris meer rook. Dat soort details, die ogenschijnlijk onnodige informatie geven, maken het geloofwaardiger.

Maar hou je wel een beetje in

Teveel details maakt het weer saai waardoor je alsnog aandacht verliest. Kies een paar beschrijvingen die nuttig zijn en je verhaal versterken, en laat de andere 87 bijzonderheden achterwege.

En beleef het opnieuw

Haal de herinnering bewust even terug. Zie de ruimte weer voor je, ga in gedachten weer op die stoel zitten en probeer de opkomende loomheid te voelen. Terwijl je vertelt over de 20 rijen wijs je ze met je hand even aan. Kijk naar het scherm met die saaie schema’s, alsof je weer terug bent in die presentatie.

Zie het.
En je publiek ziet jou.
En weet dat het zo was als je vertelt.
Je bent geloofwaardig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Privacyvoorkeur centrum