9 Winstgevende storytelling toepassingen

9 Winstgevende storytelling toepassingen

Van koude cijfers wordt niemand warm

Dus als je meer succesvol wilt zijn met je bedrijf, business unit of team, doe je er goed aan om het warmer te maken. Want het draait namelijk altijd om mensen. Medewerkers, die vanuit een intrinsieke motivatie enorm effectief en efficiënt werken. Klanten, die zich herkennen in identiteit en imago van de organisatie. Leveranciers, die anderen verhalen vertellen over jouw prettige bedrijfscultuur en goede samenwerking.

Storytelling in de praktijk

Je hoort veel over corporate storytelling, organizational storytelling, employeer branding, reputatiemanagement etc. Schitterende termen, maar wat houdt dat in de praktijk nu in? Hieronder vind je de belangrijkste toepassingen van business storytelling.

1. Corporate Story

Het verhaal van de organisatie. Oorspronkelijk bedoeld als een vlot geschreven verhaal waarin het bedrijf (of de oprichter ervan) de hoofdrol speelt. Er gebeurt van alles: het streven en de grootse plannen worden gedwarsboomd, maar die problemen worden uiteindelijk allemaal overwonnen en het succes is daar.
In de praktijk zie je helaas vaak dat wat een corporate story wordt genoemd, geen spannend en aantrekkelijk verhaal is, maar een opsomming is van historische feiten, een corporate history dus eigenlijk. Of bedoeld als marketing instrument, dat jammer genoeg meer heeft van een commercial. Een grappig tegenvoorbeeld vind je hier: aetebeejhuber.

2. Organizational Story

Mijn visie is dat je er verstandig aan doet om te beginnen met de organizational story. Dat is het verhaal van binnen uit. Wat zijn de gedeelde waarden van oprichters, management én medewerkers? Wat drijft de mensen in de organisatie, en welke verhalen leven er op de werkvloer? Die verhalen vormen samen het bedrijfsverhaal. Dat gebruik je voor de interne communicatie om de neuzen dezelfde kant op te houden, voor de intrinsieke motivatie van medewerkers, om de organisatiecultuur expliciet te maken. Mensen worden (weer) trots op het bedrijf!

3. Team Story

Je kunt daarmee al beginnen op teamniveau. Wat bindt ze? Wat vinden teamleden belangrijk? Wat is hun visie op de strategische doelen, en wat is hun praktische invulling daarvan? In de workshop Teambuilding komen ze aan het woord. Ze vertellen elkaar ervaringsverhalen waaruit hun kernwaarden naar voren komen. Dat geeft ze interessante nieuwe inzichten over ideeën rondom hun team, hun werkwijzen, en hun drijfveren. Een zeer waardevol proces!

4. Verhalen in presentaties

Steeds vaker worden presentaties aantrekkelijk gemaakt door er verhalen in te stoppen. Gelukkig maar! Saaie presentaties zijn er immers al genoeg. Een paar verhalen of anekdotes in de presentatie maken het leuker, en bovendien is het effect krachtig. Het punt dat je wilt maken, de overtuigingskracht die je wilt hebben, en de actie die je wilt losmaken… het gaat allemaal zoveel gemakkelijker als je een herkenbaar en boeiend verhaal vertelt. In mijn workshop Inspirerend Presenteren merken de deelnemers altijd dat het helemaal niet zo moeilijk is.

5. Jip en Janneke verhalen

Hoeveel communicatieve vaardigheden je ook hebt, soms is de materie te complex voor je gesprekspartner. Of heeft die ander baat bij een concretere uitleg. Vertaal het abstracte onderwerp dan eens naar een eenvoudig verhaal of metafoor dat wél begrepen wordt. Vervolgens kun je uitleggen hoe de elementen uit dat verhaal passen op de werkelijkheid. Dat maakt het vaak helder.

6. Parabels

Als er een probleem is waar lastig een oplossing voor kan worden bedacht, kan het helpen om dat probleem in een ander domein te plaatsen. Dat doe je met een parabel. Je gebruikt dan een verhaal waar eenzelfde relatie, situatie, conflict, oorzaak-gevolg, etc in zit als in het probleem. Doordat de parabel zich op een compleet ander terrein afspeelt, blijken we ineens wél een oplossing te kunnen bedenken.

7. Verander-verhalen

Mensen hebben weerstand om te veranderen? Misschien is dat zo. Voor de meesten geldt dat ze wél willen meewerken aan een verbetering. Je kunt in een verandertraject het enthousiasme aanwakkeren door verander-verhalen te vertellen. Daarin laat je zien hoe de wereld er na implementatie voor hen uit zal zien. Als daarin de verbetering herkenbaar is, neemt de weerstand om te veranderen snel af. Storytelling heeft in verandermanagement een grote positieve kracht.

8. Ervarings-verhalen

In elke organisatie is veel ongebruikte kennis en ervaring aanwezig. Dat kan beter! Wees het toeval te slim af en organiseer dat mensen met elkaar in gesprek raken. Zorg ervoor dat ervaringen doorverteld worden zodat de kennis zich verspreid en medewerkers en management meer van elkaar leren. Overigens bevordert dit een goede samenwerking!

9. Persoonlijke verhalen

Uiteindelijk draait het in de organisatie om mensen. Voor een goede samenwerking is vertrouwen noodzakelijk. Dat versterk je door de mens achter de manager of de collega te leren kennen. Zodra je in die ander aspecten van jezelf herkent (ook een vader, twijfelt ook wel eens, heeft ook geblunderd), wordt de band sterker. “Hé, hij is net als ik,” denk je dan. Dat is een enorme boost voor het onderlinge vertrouwen. Over authentiek leiderschap gesproken…

Een greep uit mijn klantenkring

blank blank blank blank blank blank blank blank blank
Wie je nog meer voorgingen...

Privacyvoorkeur centrum